Energieaudit

De EAP (energieaudit protocol) is een wettelijk erkende procedure om zicht te krijgen op het energieverbruik van een woning.

Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een EAP energieaudit te laten uitvoeren. Tijdens een EAP energieaudit worden de technische installaties (verwarmingsinstallatie voor ruimteverwarming en sanitair warm water, ventilatiesystemen, alternatieve opweksystemen) onderzocht alsook de thermische eigenschappen van de gebouwschil (muren, ramen, daken en vloeren) worden opgevraagd. De volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Al deze gegevens worden in de EAP-software verwerkt.

Een EAP energieaudit geeft antwoord op de vragen:

  • waar moet ik beginnen?
  • Wat moet ik eerst aanpakken? De verwarming, ramen, muren, dak of….?
  • wat is de warmteweerstand van onze muur indien de isolatie niet onderbroken is?
  • hoeveel energie bespaar ik indien ik het dak isoleer?
  • hoeveel bespaart een nieuwe verwarmingsketel mij?

Een EAP geeft geen antwoord op vragen zoals.

  • is er overal isolatie geplaatst?
  • is de isolatie goed geplaatst?
  • bevinden er zich koudebruggen (dit zijn plaatsen waar de isolatie onderbroken is)?
  • is er vocht in de isolatie of de gebouwschil?
  • komt er tocht binnen in de woning?

Thermografie en een luchtdichtheidstest kan wel een antwoord geven op deze vragen. Q-essence kan thermografie en een luchtdichtheidstest combineren met de EAP energieaudit. Op deze mannier kunnen we meer details in rekening brengen en zullen onze berekeningen een realistischer beeld geven.

Nu we weten hoe de huidige staat van de woning is kunnen we kijken welke investering het meest dringend is.

Q-essence berekent hoe snel u elke investering kan terugverdienen. We geven hierover advies op maat met een heleboel praktische energietips die een aanzienlijke verlaging op uw energiefactuur kunnen opleveren. Bovendien informeren we u over welke premies u in de wacht kunt slepen.

De EAP energieaudit is erkend door de Vlaamse overheid.