Veiligheidscoördinatie

Naast de energieprestatieregelgeving, moet u ook de veiligheidscoördinatie in orde brengen. Hiervoor dient u een veiligheidscoördinator aan te stellen. Een veiligheidscoördinator is nodig bij elk bouwwerk waarbij werken door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd. Stel deze tijdig aan, hij moet alvorens de werken van start gaan een gezondheids- en veiligheidsplan opstellen. Tijdens de werken doet hij werfbezoeken om na te gaan of alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Aan het einde stelt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier op. Een postinterventiedossier bevat alle technische details die kunnen van pas komen bij latere verbouwingswerken. Dit is tevens een verplicht document.

Hoe gaan we te werk?

  •  In de ontwerpfase stellen we een gezondheids- en veiligheidsplan op zodat aannemers deze kunnen verwerken in hun lastenboek.
  • Tijdens de werken voeren we geregeld controles uit en houden dit bij in een coördinatiedagboek.
  • Na de werken bezorgen we u een postinterventiedossier.

Belangrijk indien u alle werken zelf uitvoert:

Het postinterventiedossier is een verplicht document bij de verkoop van de woning. Dus zelfs indien u geen veiligheidscoördinator dient aan te stellen, bent u verplicht een postinterventiedossier op te maken.