S-peil verplicht blowerdoortest in grote gebouwen

Het S-peil of ook wel schil-peil ter vervanging van het K-peil beoordeeld de schil in zijn totaliteit. Daar je bij het E-peil nog kon je nog kiezen ofwel E-peil punten winnen met technieken bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, beoordeeld het S-peil de energieprestaties van het gebouw zonder technieken. Wat op zich een goeie maatstaaf is, aangezien de gebouwschil in eerste instantie goed moet zijn vooraleer je technieken installeert. Aangezien zonnepanelen geen invloed hebben op het S-peil, zal een blowerdoortest nodig zijn.

Wat zit er nu allemaal in het S-peil:

Alle passieve warmte verliezen en winsten van de gebouwschil.

  • Isolatie
  • Bouwknopen
  • Luchtdichtheid
  • Vorm van het gebouw
  • Grote van een gebouw
  • Oriëntatie van het gebouw
  • Zonnewering of zonwerendglas
  • Beschaduwing

In tegenstelling tot bij het K-peil worden grote gebouwen met het S-peil minder gunstig beoordeeld, zeker bij gebouwen met grote glaspartijen. In deze grote gebouwen is het wel makkelijk een goeie luchtdichtheid te bekomen. Dus waar luchtdichtbouwen voorheen een keus was zal je er nu niet meer komen zonder blowerdoortest.

Goed nieuws is dat een blowerdoortest zelfs nog een grotere impact heeft op het S-peil dan op het E-peil. Op bouw-energie kan je een simulatie maken van jou woning en kijken wat het E-peil en het S-peil ongeveer zal zijn.

Het E-peil gaat van kracht voor alle bouwaanvragen vanaf 2018 en u moet een S-peil halen van 31 of minder. Meer info op energiesparen.be