tijdelijk proefformulier

Vraag uw prijsofferte
[checkbox* checkbox-489 id:prijsofferte use_label_element
“EPC”
“Thermografie”
“Luchtdichtheidsmeting”
“Ventilatiemeting”
“Energieaudit”

Uw naam (verplicht)
[text* your-name]

Uw email (verplicht)
[email* your-email]

Uw Telefoonnummer
[tel* tel-565]
Voeg plannen [file file-619 limit:3mb]
Voeg EPB startverklaring toe [file file-935 limit:1 filetypes:pdf]

[submit “Verzenden”]

EPC gemeenschappelijke delen

EPC gemeenschappelijke delen Vanaf januari 2022 is het EPC van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen verplicht. Het EPC geeft een overzicht van de energieprestaties van alle onderdelen die gebouwgebonden zijn. Bijvoorbeeld de muren, dak, vloer en de technieken. Dit EPC heeft als doel mede-eigenaars en gebouwbeheerders een gemakkelijk instrument te geven om renovatie werken uit te voeren die meerdere appartementen omvatten. Elke eigenaar van een appartement dient in bezit te zijn van een EPC gemeenschappelijke delen ongeacht dit verkocht of verhuurd word.. Aangezien er enorm veel vraag is naar een EPC gemeenschappelijke delen is het belangrijk om dit tijdig aan te vragen. Dit kan reeds vanaf januari 2020.

Het EPC toont aan of u voldoet aan de verplichte dakisolatie!

Vanaf 2015 moet er voor alle huurwoningen verplichte dakisolatie aanwezig zijn. De dakisolatie moet een R-waarde hebben van 0,75. Het EPC is een document dat aantoont dat deze isolatie aanwezig is. Vanaf 2020 kan een woning onbewoonbaar verklaard worden indien u niet aan deze norm voldoet. Lees meer op de weblink van de vlaamse overheid.

S-peil verplicht blowerdoortest in grote gebouwen

Het S-peil of ook wel schil-peil ter vervanging van het K-peil beoordeeld de schil in zijn totaliteit. Daar je bij het E-peil nog kon je nog kiezen ofwel E-peil punten winnen met technieken bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, beoordeeld het S-peil de energieprestaties van het gebouw zonder technieken. Wat op zich een goeie maatstaaf is, aangezien de gebouwschil in eerste instantie goed moet zijn vooraleer je technieken installeert. Aangezien zonnepanelen geen invloed hebben op het S-peil, zal een blowerdoortest nodig zijn.

Wat zit er nu allemaal in het S-peil:

Alle passieve warmte verliezen en winsten van de gebouwschil.

  • Isolatie
  • Bouwknopen
  • Luchtdichtheid
  • Vorm van het gebouw
  • Grote van een gebouw
  • Oriëntatie van het gebouw
  • Zonnewering of zonwerendglas
  • Beschaduwing

In tegenstelling tot bij het K-peil worden grote gebouwen met het S-peil minder gunstig beoordeeld, zeker bij gebouwen met grote glaspartijen. In deze grote gebouwen is het wel makkelijk een goeie luchtdichtheid te bekomen. Dus waar luchtdichtbouwen voorheen een keus was zal je er nu niet meer komen zonder blowerdoortest.

Goed nieuws is dat een blowerdoortest zelfs nog een grotere impact heeft op het S-peil dan op het E-peil. Op bouw-energie kan je een simulatie maken van jou woning en kijken wat het E-peil en het S-peil ongeveer zal zijn.

Het E-peil gaat van kracht voor alle bouwaanvragen vanaf 2018 en u moet een S-peil halen van 31 of minder. Meer info op energiesparen.be

Allemaal BEN?

Label BEN

Bouwplannen? Bouw nu al BEN!

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs.

Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen bestaan stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing én bij sommige banken een extra voordelig bouwkrediet.

Lees meer …