EPC gemeenschappelijke delen

EPC gemeenschappelijke delen Vanaf januari 2022 is het EPC van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen verplicht. Het EPC geeft een overzicht van de energieprestaties van alle onderdelen die gebouwgebonden zijn. Bijvoorbeeld de muren, dak, vloer en de technieken. Dit EPC heeft als doel mede-eigenaars en gebouwbeheerders een gemakkelijk instrument te geven om renovatie werken uit te voeren die meerdere appartementen omvatten. Elke eigenaar van een appartement dient in bezit te zijn van een EPC gemeenschappelijke delen ongeacht dit verkocht of verhuurd word.. Aangezien er enorm veel vraag is naar een EPC gemeenschappelijke delen is het belangrijk om dit tijdig aan te vragen. Dit kan reeds vanaf januari 2020.

Het EPC toont aan of u voldoet aan de verplichte dakisolatie!

Vanaf 2015 moet er voor alle huurwoningen verplichte dakisolatie aanwezig zijn. De dakisolatie moet een R-waarde hebben van 0,75. Het EPC is een document dat aantoont dat deze isolatie aanwezig is. Vanaf 2020 kan een woning onbewoonbaar verklaard worden indien u niet aan deze norm voldoet. Lees meer op de weblink van de vlaamse overheid.

S-peil verplicht blowerdoortest in grote gebouwen

Het S-peil of ook wel schil-peil ter vervanging van het K-peil beoordeeld de schil in zijn totaliteit. Daar je bij het E-peil nog kon je nog kiezen ofwel E-peil punten winnen met technieken bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, beoordeeld het S-peil de energieprestaties van het gebouw zonder technieken. Wat op zich een goeie maatstaaf is, aangezien de gebouwschil in eerste instantie goed moet zijn vooraleer je technieken installeert. Aangezien zonnepanelen geen invloed hebben op het S-peil, zal een blowerdoortest nodig zijn.

Wat zit er nu allemaal in het S-peil:

Alle passieve warmte verliezen en winsten van de gebouwschil.

 • Isolatie
 • Bouwknopen
 • Luchtdichtheid
 • Vorm van het gebouw
 • Grote van een gebouw
 • Oriëntatie van het gebouw
 • Zonnewering of zonwerendglas
 • Beschaduwing

In tegenstelling tot bij het K-peil worden grote gebouwen met het S-peil minder gunstig beoordeeld, zeker bij gebouwen met grote glaspartijen. In deze grote gebouwen is het wel makkelijk een goeie luchtdichtheid te bekomen. Dus waar luchtdichtbouwen voorheen een keus was zal je er nu niet meer komen zonder blowerdoortest.

Goed nieuws is dat een blowerdoortest zelfs nog een grotere impact heeft op het S-peil dan op het E-peil. Op bouw-energie kan je een simulatie maken van jou woning en kijken wat het E-peil en het S-peil ongeveer zal zijn.

Het E-peil gaat van kracht voor alle bouwaanvragen vanaf 2018 en u moet een S-peil halen van 31 of minder. Meer info op energiesparen.be

Q-essence verdeelt eerste systeem-D met vraagsturing!

Eerste systeem D met vraagsturing is op de markt

Sinds 2006 moet elke nieuwbouwwoning een specifiek E-peil halen. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en sinds 2012 moet elke woning een E-peil onder de E70 halen en vanaf 2014 verlaagt dit naar E60.

Tegenwoordig is het niet enkel voldoende om een woning goed te isoleren, ook de technieken (verwarming, ventilatie, …) moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen om zo veel mogelijk energie te besparen. Daarnaast speelt ook de uitvoeringskwaliteit van de bouwwerken een steeds grotere rol.

Om warmteverliezen, zoals het verlies van warmte lucht naar buiten en/of het infiltreren van koude buitenlucht (of tocht) naar binnen, in een goed geïsoleerd gebouw zoveel mogelijk te beperken bouwt men best zo luchtdicht mogelijk. Voor deze nieuwe luchtdichte woningen, wordt een ventilatiesysteem nog belangrijker. De functies die het ventilatiesysteem moet vervullen zijn de volgende:

 • Ervoor zorgen dat er verse lucht is voor de bewoners
 • Het vocht en vervuilde lucht in de woning afvoeren zodat er geen vochtproblemen of gezondheidsproblemen ontstaan
 • Dit alles gebeurt op een gecontroleerde manier om een goede luchtkwaliteit te garanderen

Men spreekt van vraagsturing indien er enkel lucht wordt toe -of afgevoerd als dat ook echt nodig is. Ventilatiesystemen zonder vraagsturing voeren continu opgewarmde lucht af, ook als er bijvoorbeeld geen vocht productie in de woning is en dit zorg voor een onnodig energieverlies.

In ventilatiesystemen C (mechanische afvoer en natuurlijke toevoer via roosters in de ramen) maakt men al langer gebruik van vraagsturing. Dit doet men door vochtsensoren te hangen in de vochtige ruimtes en die geven door aan de ventilatoren wanneer ze lucht moeten afvoeren en wanneer niet. In ventilatiesystemen D (mechanische toe -en afvoer van lucht) werd er tot nu toe nog niet met vraagsturing gewerkt.

Nu brengt Ubbink het Ubiflux Greenvent systeem (Ubiflux W400+, W300+ en F300+) op de markt en deze D systemen zijn de eerste die wel met vraagsturing werken. Het systeem bevat een CO2 sensor in de woonkamer en de slaapkamers en een vochtsensor in het afvoerkanaal. Als er bijvoorbeeld teveel CO2 wordt gedetecteerd in de woonkamer wordt er wat meer verse buitenlucht toegevoerd. Een D systeem moet wel in balans (evenveel toe -als afvoer) blijven om goed te kunnen werken en als de toevoer wordt opgetrokken, wordt de afvoer ook opgetrokken.

bouw-energie

Praktisch wordt vraagsturing van een ventilatiesysteem in een EPB-berekening in rekening gebracht aan de hand van de f-factor. Hoe lager de f-factor hoe lager het E-peil zal worden. Voor het Ubiflux Greenvent systeem mag er gerekend worden met een f-factor van 0.54 wat vrij laag is. Wij hebben zelf enkele berekeningen gedaan voor gemiddelde woningen. De woningen verschillen een beetje in grootte er werd gewerkt met een ventilatie systeem A, goede isolatie en een verbeterde luchtdichtheid om zo op E70 uit te komen. Door het toevoegen van het Ubiflux Greenvent systeem daalde het E-peil met 11 tot 14 punten.

Tot nu toe presteerde een fatsoenlijk C systeem met vraagsturing ongeveer even goed in de EPB-berekening als een D systeem. Door vraagsturing ook toe te voegen aan D systemen verandert dit en zullen D systemen merkelijk beter gaan presteren dan de meeste C systemen. Enkel de meest kwalitatieve C systemen zoals het Renson C+EVO2 systemen met Smartzone optie (f-factor tot 0.4) en het DUCO Tronic systeem (f-factor tot 0.46) zullen de vergelijking met deze nieuwe generatie D systemen nog kunnen aangaan. Het blijft dus mogelijk om met een kwalitatief C systeem aan de eisen te voldoen, maar met deze verbeterde D systemen wordt dat wel juist iets gemakkelijker. Ubbink is de eerste die met vraagsturing in D systemen op de markt komt, maar men kan verwachten dat de andere producenten deze trend zullen volgen.